Öne Çıkanlar Wordpress

WordPress Sık Kullanılan Kodlar

5 ay önce | okunma

Genel Kodlar

Yazımızda wordpress tema yapımında sık kullanılan kodlar yer almaktadır. Sürekli güncellenecektir. Umarım faydalı olur.

<!-- 
style.css
/*
Theme Name: Modern Blog Temasi
Text Domain: hazirtemalar
Version: 1.0
Requires at least: 4.7
Requires PHP: 5.2.4
Description: Aklınızdakileri bir kağıda yazmaktan yorulduysanız ve milyonların sizi internet blog sitenizden takip etmesini istiyorsanız, Hazır Temalar WordPress Blog Teması tam size göre bir seçim olacaktır. Gezginlerden ev hanımlarına, doktorlardan mühendislere, moda editöründen youtubera tüm kesimlere göre wp kişisel blog temaları.
Tags: blog, personel
Author: Hazir Temalar
Author URI: https://www.hazirtemalar.com/
Theme URI: https://www.hazirtemalar.com/tema/blog-temalari/modern-blog-temasi/
License: Hazir Temalar Domain Lisansi
License URI: -
*/
-->
<!-- header.php -->
<?php language_attributes(); ?> 
<?php bloginfo( 'charset' ); ?>
<?php wp_head(); ?>
<?php echo get_template_directory_uri(); ?>
<?php body_class(); ?>
<?php wp_body_open(); ?>
<?php echo esc_url( home_url( '/' ) ); ?>
<?php echo get_bloginfo( 'name' ); ?>
<?php echo get_option( 'blogdescription' ); ?>
<?php 
if ( has_custom_logo() ) {
	the_custom_logo();
}else{
	bloginfo( 'name' );
}
?>
<?php 
wp_nav_menu( 
	array(
		'theme_location' => 'anamenu',
		'menu_id'     => '',
		'menu_class'   => '',
	)
); 
?>
<!-- ***** **** *** *** ** *** *-->

<!-- index.php -->
<?php get_header(); ?>
<?php
$sayfa_baslik = '';
$sayfa_aciklama = '';
if ( is_search() ) {
	global $wp_query;
	$sayfa_baslik = sprintf(
		'%1$s %2$s',
		__( 'Arama:', 'hazirtemalar' ),
		'&ldquo;' . get_search_query() . '&rdquo;'
	);

	if ( $wp_query->found_posts ) {
		$sonuc = number_format_i18n( $wp_query->found_posts );
	} else {
		$sonuc = __( 'Aradığınız sonuç bulunamadı! Farklı bir şey arayın.', 'hazirtemalar' );
	}
} elseif ( is_archive() && ! have_posts() ) {
	$sayfa_baslik = __( 'Bulunmadı!', 'hazirtemalar' );
} elseif ( ! is_home() ) {
	$sayfa_baslik = get_the_archive_title();
	$sayfa_aciklama = get_the_archive_description();
}
if ( $sayfa_baslik ) {
	echo wp_kses_post( $sayfa_baslik );
}
if ( $sayfa_aciklama ) {
	echo wp_kses_post( wpautop( $sayfa_aciklama ) );
}
?>
<?php 
if ( have_posts() ) {
	while ( have_posts() ) {
		the_post();
		get_template_part( 'dahili/blog' );
	}
}
?>
<?php echo paginate_links(); ?>

<?php 
// https://developer.wordpress.org/reference/classes/wp_query/
$listele = new WP_Query( array(
	'cat' => 1,
	'posts_per_page' => 5,
	'no_found_rows' => true,
	'post_status'  => 'publish',
) );
if ( $listele->have_posts() ) { 
	while ( $listele->have_posts() ) : $listele->the_post();
		if ( has_post_thumbnail() ) {
			the_post_thumbnail();
		}
		the_permalink();
		the_category( ' ' );
		the_title();
		if ( has_excerpt() ) {
			the_excerpt();
		}
	endwhile;
}
wp_reset_query();
?>
<?php get_footer(); ?>

<!-- single.php -->
<?php post_class(); ?>
<?php the_ID(); ?>
<?php 
if ( have_posts() ) {
	while ( have_posts() ) {
		the_post();
		printf( __( '%s', 'hazirtemalar' ), esc_html( get_the_author() ) );
		the_content( __( 'Devamını Okuyun', 'hazirtemalar' ) );
	}
}
?>
<?php comments_template(); ?>

<?php 
if( is_active_sidebar( 'sidebar-id-#' ) ){
	dynamic_sidebar( 'sidebar-id-#' ); 
}
?>

<!-- ***** **** *** *** ** *** *-->
<!-- footer.php -->
<?php wp_footer(); ?>

Functions.php

<?php
function hazirtemalar_theme_support() {
	load_theme_textdomain( 'hazirtemalar');
	add_theme_support( 'post-thumbnails' );
	set_post_thumbnail_size( 586, 410 );
	add_theme_support(
		'custom-logo',
		array(
			'height'   => 96,
			'width'    => 96,
			'flex-height' => true,
			'flex-width' => true,
		)
	);
	add_theme_support( 'title-tag' );
	add_theme_support( 'align-wide' );
	add_theme_support( 'responsive-embeds' );
	add_theme_support( 'customize-selective-refresh-widgets' );
}
add_action( 'after_setup_theme', 'hazirtemalar_theme_support' );

function hazirtemalar_register_styles() {
	$tema_versiyonu = wp_get_theme()->get( 'Version' );
	wp_enqueue_style( 'hazirtemalar-style', get_stylesheet_uri(), array(), $tema_versiyonu );
	wp_enqueue_style( 'hazirtemalar-style-2', get_template_directory_uri() . '/style.css', null, $tema_versiyonu );
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'hazirtemalar_register_styles' );

function hazirtemalar_register_scripts() {
	$tema_versiyonu = wp_get_theme()->get( 'Version' );
	wp_enqueue_script( 'hazirtemalar-js', get_template_directory_uri() . '/script.js', array(), $tema_versiyonu, false );
	wp_script_add_data( 'hazirtemalar-js', 'async', true );
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'hazirtemalar_register_scripts' );

function hazirtemalar_menus() {
	$menuler = array(
		'anamenu' => __( 'Ana Menü', 'hazirtemalar' ),
	);
	register_nav_menus( $menuler );
}
add_action( 'init', 'hazirtemalar_menus' );

function hazirtemalar_sidebars() {
	register_sidebar(
		array(
			'name'    	=> __( 'Sidebar Alan Adı', 'hazirtemalar' ),
			'id'     	=> 'sidebar-id-#',
			'description' 	=> __( 'Açıklama', 'hazirtemalar' ),
			'before_title' => '<div class="baslik">',
			'after_title'  => '</div>',
			'before_widget' => '<div class="bilesen %2$s"><div class="bilesen-ic">',
			'after_widget' => '</div></div>',
		)
	);
}
add_action( 'widgets_init', 'hazirtemalar_sidebars' );

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir